Lahko Vam pomagamo. Kontaktirajte nas!

RTS Medical je podjetje, ustanovljeno s ciljem nuditi najboljše storitve in medicinske pripomočke najvišje kakovosti za tiste uporabnike, ki imajo posebne potrebe pri zdravljenju urinarne inkontinence. Temelj našega uspeha je v aktivnem poslušanju, prepoznavanju potreb in delovanju; s tem, ko lajšamo vsakdanjik osebam z zelo osebnimi in intimnimi zdravstvenimi potrebami, izboljšujemo njihovo življenje.

Postavljene standarde kateterizacije v sodelovanju z našimi stalnimi uporabniki, zdravstvenim osebjem in poslovnimi partnerji nenehno izboljšujemo.